Tandvård


Tandsten

Många hundar och katter drabbas av tandsten förr eller senare.
Hårda beläggningar på tänderna utgör ett gott fäste för bakterier som infekterar tandköttet och kan bidraga till tandlossning.
Risken för tandstensbeläggningar varierar hos olika individer men är vanligare hos hundar och katter som endast äter mjuk mat samt hos hundar som ej tuggar på ben. Tandstensbildning är minst förekommande hos djur som får sina tänder borstade. Daglig tandborstning är det bästa sättet att förebygga uppkomst av tandsten.
Vi har utrustning för att skonsamt avlägsna tandstenen från tänderna på din hund eller katt. Behandlingen utförs under narkos. Samtliga tänder inspekteras och poleras för att skapa en jämn yta vilket minskar risken för emaljskador och ny tandstensbildning.
Det kan vara lämpligt att låta en veterinär se över tänderna en gång om året för att avgöra om tänderna åter behöver åtgärdas. Detta kan man passa på att göra i samband med den årliga vaccinationen.

Tandborstning

Tandborstning är en viktig del i den dagliga skötseln av ditt djur. Det är en god rutin som främjar en hälsosam mun och som i längden kan spara ditt djur mycket obehag. I vår butik finner du olika typer av tandborstar och tandpasta. Vi hjälper dig att hitta en modell som passar dig och ditt djur och instruerar gärna.

Den unga individen

Det är en god investering för framtiden att redan i ung ålder vänja ditt djur vid hantering av munnen samt att introducera tandborstning. Hanteringen blir en naturlig del i djurets vardag och du får insyn i utvecklingen av munhälsan. Misstänker du att valpen eller kattungen har ett bettfel rekommenderar vi att du rådgör med din veterinär i tidigt skede. Tänder kan då i många fall korrigeras om risk föreligger att sår bildas i gomtak eller att andra tänder skadas till följd av bettfelet. Valpar som ömsar från mjölktänder till permanenta tänder kan få problem om mjölktänderna ej lossnar som de ska. Mjölktänder som blir sittande kan förskjuta de permanenta tänderna till en ogynnsam position, d.v.s. orsaka bettfel, samt orsaka skada av de permanenta tänderna. Generellt rekommenderas att mjölktänderna tas bort under narkos om de sitter kvar då valpen blivit 6 månader gammal. Detta kan variera något mellan individer samt efter omständigheter. Är mjölktanden frakturerad behöver den i många fall åtgärdas tidigare på grund av ökad risk att den permanenta tanden skadas.

Katten

Katter drabbas ofta av en tandsjukdom som kallas för FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions). Man har sett att sjukdomen ökar i medelåldern och kan drabba upp till 70-80% av våra katter oavsett ras. FORL innebär att tandrötterna angrips och förstörs och slutligen skadas även kronan på tänderna. Det är först när kronan skadas som förändringarna blir synliga för blotta ögat. Skadorna kan även reta tandköttet att växa till och täcka delar av eller hela kronorna på de angripna tänderna. För att kunna bedöma omfattningen av sjukdomens utbredning måste tänderna röntgas. Katterna riskerar att vara smärtpåverkade då pulpan blottas och angrips. Målet med behandling är att minska smärta och förhindra vidare sjukdomsutveckling och innebär att drabbade tänder måste avlägsnas.

Anna Kjellén
Leg. VeterinärADRESS J. A. Wettergrens gata 6, 421 30 Västra Frölunda     TELEFON 031 - 89 40 90

FAX 031 - 89 40 99     EMAIL info@husdjurshalsan.se