Resa med hund och katt


Nya bestämmelser för utlandsresa med hund och katt trädde i kraft den 1 januari 2012. Reglerna har förenklats en hel del och finns att läsa i sin helhet på Jordbruksverkets hemsida.

Det skiljer mellan resor inom EU och utanför EU.

Vid resa inom EU behöver din hund och katt:


När man reser med sin hund är det viktigt att beakta att det utanför Sveriges gränser finns sjukdomar som inte finns i Sverige. Det gäller dels sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa, dels sjukdomar som överförs via fästingar, myggor och knott. Mycket information finns hos SVA.

Vissa länder kräver avmaskning mot dvärgbandmask för att hunden ska få komma in i landet. Detta gäller för Finland, Storbritannien, Irland och Malta, men även för Norge (utanför EU). Sverige har inte längre något krav på avmaskning, men vi rekommenderar att alla hundar som kommer till Sverige avmaskas mot dvärgbandmask för att förhindra maskens utbredning.

Be att få skriftlig information om vad som krävs för att föra in din hund eller katt i ett annat land. Du kan få informationen från veterinärmyndigheten i det land du ska resa till. Detta gäller även för de länder du ska passera under din resa.ADRESS J. A. Wettergrens gata 6, 421 30 Västra Frölunda     TELEFON 031 - 89 40 90

FAX 031 - 89 40 99     EMAIL info@husdjurshalsan.se