NyheterProfylax inför fästingsäsongen

Sedan 2013 finns ett vaccin som förebygger
Borrelios. Genom att stimulera immunförsvaret att bilda antikroppar mot borrelia, som normalt överförs med fästingens saliv, hindrar den bakterien att överföras från fästingen då den suger blod.

Vaccinering bör genomföras före perioder av ökad fästingaktivitet för att full immunitet efter vaccinering ska hinna utvecklas innan förväntad fästingexponering.

Två doser ges med 3 veckors mellanrum. Tillräcklig antikroppsmängd ses 1 månad efter grundvaccination. Årlig revaccinering med en dos rekommenderas för att upprätthålla immuniteten.

Kan ges till hundar från 12 veckors ålder.

OBS! Då vaccinet inte förebygger Anaplasma och TBE bör man även använda fästingprofylax under fästingsäsongen.
ADRESS J. A. Wettergrens gata 6, 421 30 Västra Frölunda     TELEFON 031 - 89 40 90

FAX 031 - 89 40 99     EMAIL info@husdjurshalsan.se