Hundar och katter kan också bli dementaPrecis som hos oss människor åldras hjärnan också hos våra djur. På senare tid har man blivit mer uppmärksam på demens, eller kognitiv dysfunktion, hos hund och katt. Hos vissa individer är symtomen små och diffusa, medan de hos andra är mycket tydliga och är till besvär för både djuret i fråga och dess ägare.
Symtomen kan uppträda långsamt eller förorsaka en snabb förändring i beteendet. Även om åldrandet är en naturlig del av livet önskar vi att våra djur ska ha god livskvalitet även på äldre dagar. Det är viktigt att vara uppmärksam på symtomen tidigt för att man ska kunna sätta in behandling i tid.

Demens kan ge beteendeförändring i form av att individen blir mindre social eller blir mer rädd/ängslig och vill vara nära husse/matte. Vissa kan även utveckla separationsångest, förändringar i dygnsrytm som ger nattvandring eller ökat sömnbehov under dagtid. En tidigare rumsren individ kan börja utföra sina behov inomhus och ord som individen tidigare förstått kan vara bortglömda.

Vid en konsultation börjar veterinären att ställa olika frågor samt undersöka djuret. En undersökning görs eftersom att det är viktigt att utesluta fysiska sjukdomar som kan ge liknande symtom/beteende. Veterinären rekommenderar av denna orsak därför oftast blodprov och/eller urinprov som en del av utredningen av äldre djur med misstänkt demens.

Behandling av kognitiv dysfunktion är individberoende, men grundstenarna i behandlingen är ofta tillskott av antioxidanter, Omega 3, feromoner, samt mental stimulans och fysisk aktivitet. Hos vissa individer kan det också bli nödvändigt med medicinsk behandling.

För konsultation kontakta oss per telefonADRESS J. A. Wettergrens gata 6, 421 30 Västra Frölunda     TELEFON 031 - 89 40 90

FAX 031 - 89 40 99     EMAIL info@husdjurshalsan.se